Technik Transportu Kolejowego

Technik Transportu Kolejowego

napis rekrutacja

 

w przygotowaniu

 

OPIS ZAWODU
Technik transportu kolejowego, zajmuje się organizacją ruchu kolejowego, bezpiecznym prowadzeniem pociągów na stacjach i przyległych szlakach oraz planowaniem i realizacją przewozów kolejowych. Może być zatrudniony u pracodawców grupy PKP i u innych przewoźników kolejowych. Absolwenci tego kierunku są mile widziani nie tylko u głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w przedsiębiorstwie PKP Polskie Linie Kolejowe, ale też w kolejach piaskowych i przy pracy na licznych bocznicach. Ponadto technicy transportu kolejowego znajdują zatrudnienie u licznych przewoźników kolejowych. Do podstawowych zadań technika transportu kolejowego należy:
• organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
• obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
• nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
• planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzanie taborem kolejowym;
• przygotowanie do przewozu i odprawy przesyłek, ładunków oraz osób;
• zestawianie, rozrządzanie i obsługa pociągów.

PERSPEKTYWY PRACY
Technik transportu kolejowego może pracować na następujących stanowiskach:
• dyżurnego ruchu;
• nastawniczego i zwrotniczego;
• kierownika i konduktora pociągu;
• ustawiacza i manewrowego;
• dyspozytora;
• kasjera biletowo – bagażowego i towarowego;
• kierownika zespołu kas biletowo – bagażowych;
• kierownika zespołu obsługi informacyjnej i innych.

ATUTY
• Doświadczona kadra dydaktyczna;
• Współpraca z pracodawcami;
• Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
• Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY
Technik transportu kolejowego

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.