po gimnazjum

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020Zarządzenie Nr 3 /2019

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do :
- klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
- klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,
a także na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych


Do pobrania:

Zarządzenie Nr 3/2019   (https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/s22c-619010912530.pdf)

Załącznik 1 ( https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/01/zal-nr-1-ok.pdf)

Dołącz do grona uczniów Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Oferujemy 4-letnią bezpłatną naukę, kończącą się maturą. 

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI

rok szkolny 2019/2020

składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie do Technikum Akademickiego (osobiście w siedzibie szkoły bądź poprzez rejestrację on-line)

od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
składanie dokumentów od 21 do 26 czerwca 2019 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Akademickiego do 10 lipca 2019 r.
ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Akademickiego 15 lipca 2018 r.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie dokumentów od 16 do 30 lipca 2019 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Akademickiego do 21 sierpnia 2019 r.  
ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Technikum Akademickiego 30 sierpnia 2019 r

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
• wniosek o przyjęcie,
• świadectwo ukończenia gimnazjum,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• 4 zdjęcia legitymacyjne o rozmiarach 30x42mm
oraz jeśli dotyczy:
• opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej,
• zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

ZASADY REKRUTACJI
Warunkiem przyjęcia kandydata do grona uczniów Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w wyżej wymienionych terminach.

Rejestracja ON-LINE

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.