TECHNIK BUDOWNICTWA

SYMBOL CYFROWY ZAWODU USTALONY W KWALIFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

311204

OPIS ZAWODU
Technik budownictwa to zawód szerokoprofilowy. Absolwent klasy o tym profilu będzie przygotowany do podjęcia następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót budowlanych związanych z pracami murarskimi i tynkarskimi;
 • organizowania i kontrolowania:
  • robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,
  • robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

PERSPEKTYWY PRACY
Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej; budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych; wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych; zarządzaniem budynkami. Technik budownictwa może także pracować w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzić własną firmę budowlaną.

ATUTY

 • Część zajęć prowadzona przez pracowników Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
 • Nowoczesna baza dydaktyczna oraz ścisła współpraca z pracodawcami.
 • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych.
 • Prowadzone w trakcie nauki kursy obsługi programów inżynierskich AutoCAD.
 • Preferencyjne warunki kontynuowania nauki w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik budownictwa

SYMBOLE I NAZWY KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

Rekrutacja on-line