TECHNIK DROGOWNICTWA

drogowiec

OPIS ZAWODU

Technik drogownictwa to zawód z przyszłością, z punktu widzenia skali planowanych robót drogowych w Polsce. Kandydat na technika drogownictwa powinien interesować się komunikacją, być osobą, potrafiącą kreatywnie rozwiązywać zadania wymagające zaangażowania i dokładności.

Absolwent kierunku technik drogownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
  • organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych;
  • prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych;
  • wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych;
  • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

PERSPEKTYWY PRACY
Technik drogownictwa, samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogowym, sporządza projekty ulic, dróg i mostów o charakterze lokalnym, planuje ich odwodnienia i układ zieleni. Prowadzi rozliczenia materiałowe i rozliczenia robót ziemnych, podbudów, nawierzchni, odwodnień i zazieleń. Sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. Technik drogownictwa może być zatrudniony przez firmy drogowe budujące i utrzymujące drogi i mosty, przez biura projektowe dróg i mostów, organy administracji państwowej i samorządowej, wytwórnie materiałów budowlanych i drogowych, kopalnie kruszyw budowlanych i drogowych, służby Obrony Cywilnej Kraju.

ATUTY

  • Kilkuosobowe klasy zapewniające indywidualizację w procesie nauczania.
  • Kadra wykształconych nauczycieli – specjalistów i praktyków.
  • Współpraca z pracodawcami.
  • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
  • Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik drogownictwa

Szkolny plan nauczania - technik drogownictwa (.pdf)

 

Rekrutacja on-line

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.