TECHNIK HANDLOWIEC

SYMBOL CYFROWY ZAWODU USTALONY W KWALIFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

522305

OPIS ZAWODU

Absolwent kierunku technik handlowiec jest przygotowany do zarządzania firmą handlową, do organizacji pracy sklepów, zaopatrzenia placówek detalicznych, udziału w rozmowach handlowych. Potrafi przygotować dokumentację związaną z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotować towary do sprzedaży, zorganizować proces sprzedaży, rozliczać sklepy i inne placówki handlowe. Zajmuje się również kontrolą jakości towarów, zaopatrzeniem hurtowni, akwizycją sprzedaży hurtowej. Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

Nauka na kierunku technik handlowiec pozwala na zdobycie następujących umiejętności:

  • organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej;
  • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

PERSPEKTYWY PRACY
Absolwent może podjąć samodzielną działalność lub pracować w firmie, a także zostać przedstawicielem handlowym lub specjalistą do spraw klienta. Może również pracować w placówkach handlu detalicznego i hurtowego oraz innych jednostkach zajmujących się sprzedażą, promocją, reklamą towarów i usług. Technik handlowiec może też znaleźć zatrudnienie jako dystrybutor produktów, telemarketer, szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów.

ATUTY

  • Nauka posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi w zakresie realizacji transakcji kupna-sprzedaży.
  • Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna.
  • Atrakcyjne praktyki zapewnione przez szkołę.
  • Zdobycie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym.
  • Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik handlowiec

SYMBOLE I NAZWY KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 

Opiekunem merytorycznym kierunku jest organizacja Projekt Wspierania Przedsiębiorczości.

pwp

 

Rekrutacja on-line