TECHNIK SPEDYTOR

SYMBOL CYFROWY ZAWODU USTALONY W KWALIFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

333108

OPIS ZAWODU
Podczas nauki na kierunku technik spedytor uczeń zdobywa wiedzę z zakresu spedycji i transportu. Uczy się, jak opracować instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla klientów oraz organizować wyładunek lub załadunek towarów do samochodów, wagonów, samolotów. Absolwent tego kierunku potrafi także sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz uzgadniać sposoby i miejsca dostarczenia ładunku.

Technik spedytor to zawód poszukiwany i dający szerokie możliwości. Absolwent klasy o tej specjalności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
  • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

PERSPEKTYWY PRACY
Transport i spedycja należą do ciągle rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju, a technicy spedytorzy należą do poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary, a także w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. Spedytorów poszukują również firmy z branż informatycznej i telekomunikacyjnej.

ATUTY

  • Bogata i nowoczesna baza dydaktyczna.
  • Realizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w renomowanych firmach.
  • Prowadzone w trakcie nauki są kursy obsługi programu FlexSim oraz Giełdy Transportowej w Systemie Trans.eu.
  • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
  • Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych.
  • Preferencyjne warunki kontynuowania nauki w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik spedytor

SYMBOLE I NAZWY KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 

Opiekunem merytorycznym kierunku jest Polska Unia Transportu.

put

 

Rekrutacja on-line

Nabór odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.
Zapraszamy do rejestracji on-line na stronie szkoły.

    ZAPISZ SIĘ    

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.