Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018Zarządzenie Nr 12 /2017

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

 

Zarządzenie Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół na rok szkolny 2017/18

 

Terminarz

od 27 kwietnia do 22 czerwca 2017 r. – rejestracja on-line przez stronę internetową

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. – składanie dokumentów przez kandydatów:
• podania o przyjęcie,
• świadectwa ukończenia gimnazjum,
• zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• zaświadczeń wydanych przez komisje konkursowe.

28 czerwca 2017 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Akademickiego

od 29 czerwca do 17 lipca 2017 r. - rekrutacja uzupełniająca

do 19 lipca 2017 r. – ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Technikum Akademickiego.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.