Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019Zarządzenie Nr 2 /2018

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
Do pobrania:

 

Zarządzenie Nr 2/2018

Załącznik 1

Dołącz do grona uczniów Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Oferujemy 4-letnią bezpłatną naukę, kończącą się maturą. 

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI

rok szkolny 2018/2019

składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie do Technikum Akademickiego (osobiście w siedzibie szkoły bądź poprzez rejestrację on-line)

od 1 czerwca do 20 czerwca 2018 r.
składanie dokumentów od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Akademickiego do 11 lipca 2018 r.
ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Akademickiego 13 lipca 2018 r.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie dokumentów od 28 czerwca do 31 lipca 2018 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Akademickiego do 7 sierpnia 2018 r.  
ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Technikum Akademickiego 22 sierpnia 2018 r

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
• wniosek o przyjęcie,
• świadectwo ukończenia gimnazjum,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• 4 zdjęcia legitymacyjne o rozmiarach 30x42mm
oraz jeśli dotyczy:
• opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej,
• zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

ZASADY REKRUTACJI
Warunkiem przyjęcia kandydata do grona uczniów Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w wyżej wymienionych terminach.

Rejestracja ON-LINE

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.