Zebranie z rodzicami 12 września

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się w dniu 12.09.2019 r (czwartek) o godzinie 17:00.

Serdecznie zapraszamy!

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z rodzicami na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Technikum Akademickim przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, które odbędzie się 2 września 2019 r.
 

Czytaj dalej


Rusza drugi nabór na stypendia naukowe za rok szkolny 2018/2019

30.06.2019 r. zakończyła się I edycja programu stypendialnego w ramach projektu Wsparcie kształcenia zawodowego poprzez rozwój Technikum Akademickiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia I szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy - ZIT WROF.

Czytaj dalej


Informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa

SZANOWNI PAŃSTWO,

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy anonimową skrzynkę na sygnały, umieszczoną w holu szkoły z opisem Informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 


Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.