Rekrutacja On-Line

WNIOSEK o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 do Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu 
załącznik (wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy)


 

DANE OSOBOWE KANDYDATA
DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA
PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE DO KLASY PIERWSZEJ
WYBRANE SZKOŁY
Lista wybranych przez ucznia szkół oraz oddziałów – z uwzględnieniem Technikum Akademickiego – w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych:
Skąd się dowiedziałeś/-aś o istnieniu Technikum Akademickiego?
ZAŁĄCZNIK (PODPISANY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PIERWSZEJ KLASY):
Wybierz plik do załączenia
limit rozmiaru dla każdego pliku to 100 MB