Kadra

Kadra

Zajęcia dydaktyczne w Technikum Akademickim prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna – pracownicy naukowi, egzaminatorzy powołani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu w zakresie egzaminów maturalnych i zawodowych, a także praktycy z bogatym doświadczeniem branżowym.

Naszym głównym celem jest przekazanie uczniom wartościowej wiedzy i umiejętności wykorzystania jej w przyszłości, dlatego opiekunami merytorycznymi wszystkich kierunków kształcenia w Technikum Akademickim są pracownicy naukowi prestiżowej uczelni – Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Zadaniem opiekunów jest przede wszystkim wspieranie młodzieży w rozwoju oraz utrzymanie najwyższego poziomu nauczania.  

Kadra dydaktyczna Technikum Akademickiego realizuje misję szkoły, w myśl której nauczyciel powinien być dla młodzieży przewodnikiem i autorytetem. Kadra zachęca uczniów do zgłębiania wiedzy naukowej, a także przygotowuje ich do uczestniczenia w życiu gospodarczym oraz społeczno-kulturalnym lokalnych społeczności i w procesie kształcenia przez całe życie.

Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych dążą do pełnego rozwoju osobowości uczniów, kierując się ich dobrem, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Grono pedagogiczne nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursach doskonalących, studiach podyplomowych oraz wyjazdach studyjnych i szkoleniach.

  Wybrani Wykładowcy