TECHNIK LOGISTYK

SYMBOL CYFROWY ZAWODU USTALONY W KWALIFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

333107

OPIS ZAWODU
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Wykorzystuje też informacje płynące z rynku, by optymalizować korzyści wynikające z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających oraz:

 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzanie zapasami;
 • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową;
 • zarządzanie gospodarką odpadami;
 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

PERSPEKTYWY PRACY
Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej zajmują stanowiska koordynatorów zaopatrzenia i zbytu, spedytorów, przedstawicieli handlowych, magazynierów. Mogą także pracować jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

ATUTY

 • Dostęp do nowoczesnych pracowni specjalistycznych.
 • Wykwalifikowana kadra.
 • Wsparcie w kształceniu praktycznym ze strony znanych firm z regionu.
 • Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
 • Prowadzone w trakcie nauki kursy obsługi programu FlexSim oraz Giełdy Transportowej w Systemie Trans.eu.
 • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 • Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych.
 • Precyzyjne warunki kontynuowania nauki w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik logistyk

SYMBOLE I NAZWY KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Szkolny plan nauczania - technik logistyk

Opiekunem merytorycznym kierunku jest Polska Unia Transportu oraz patronat nad klasami prowadzi Leroy Merlin.

putput

 

Rekrutacja on-line