Dlaczego my ?

Nauka w Technikum Akademickim we Wrocławiu to krok w dobrym kierunku!

Technikum Akademickie zostało utworzone przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu wiodącej uczelni w branży TSL (transport-spedycja-logistyka), istniejącej już 21 lat.

 

Konkretne perspektywy zawodowe

Współczesny rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinach, które oferujemy na naszych kierunkach nauczania. Dzięki wprowadzeniu do programu szkoły wielu praktycznych elementów nauczania, nasi absolwenci będą cenionymi fachowcami od razu po ukończeniu Technikum Akademickiego.

Nad każdym kierunkiem kształcenia czuwa opiekun merytoryczny, gwarantujący utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i dbający, aby uczniowie mogli kształtować umiejętności poszukiwane na rynku pracy i rozwijać swoje pasje.

Profesjonalna baza dydaktyczna

Siedziba szkoły mieści się w przestronnym budynku na północy Wrocławia, w okolicach pl. Kromera. Uczniowie technikum mogą korzystać z nowoczesnych sal szkoleniowych, w tym również z pracowni specjalistycznych i naukowych laboratoriów, w których zajęcia odbywają się w kameralnych, małych grupach.

Każde laboratorium posiada stanowiska z  oprogramowaniem do symulowania zagadnień stosowanych w logistyce oraz z systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem. Uczniom kształcącym się na kierunkach związanych z budownictwem udostępniamy sprzęt i aparaturę pomiarową służącą do specjalistycznych badań w budownictwie komunikacyjnym.

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość skorzystania z bogato wyposażonej biblioteki, bufetu oraz dużego, bezpłatnego parkingu. W pobliżu szkoły mieszczą się przystanki autobusowe linii A, 116 i 119, a także stacja PKP Wrocław – Sołtysowice.

Szkoła pełna możliwości

Uczelnia, przy której działa Technikum Akademickie, ma wieloletnie kontakty zagraniczne – uczniom Technikum oferujemy więc możliwość udziału w wyjazdach studyjnych, stażach i praktykach zagranicznych.

Każdy absolwent Technikum Akademickiego może liczyć na preferencyjne warunki kontynuowania nauki w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Najlepsi uczniowie będą mogli także znaleźć zatrudnienie u partnerów szkoły – w renomowanych firmach z poszczególnych branż.