Dokumenty szkolne

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych na rok szkolny 2023/2024

Procedura zwolnień z zajęć wychowania fizycznego oraz z wykonywania określonych ćwiczeń

Statut Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2023/2024


Przedmiotowe Zasady Oceniania:

Wymagania Edukacyjne: