Kierunki kształcenia

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami podczas realizacji procesów transportowych oraz organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych to kwalifikacje, które zdobędziesz, wybierając kierunek technik logistyk.

Wiążesz swoją przyszłość z informatyką? Wybierz kierunek technik informatyk. Zapoznasz się z montażem i eksploatacją komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowaniem lokalnych sieci komputerowych i administrowaniem sieciami, a także tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych oraz ich administrowaniem.