Kierunki kształcenia

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami podczas realizacji procesów transportowych oraz organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych to kwalifikacje, które zdobędziesz, wybierając kierunek technik logistyk.

Wiążesz swoją przyszłość z informatyką? Wybierz kierunek technik informatyk. Zapoznasz się z montażem i eksploatacją komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowaniem lokalnych sieci komputerowych i administrowaniem sieciami, a także tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych oraz ich administrowaniem.

Na tej specjalności nauczysz się organizacji i nadzorowania transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów. Poznasz również podstawy prowadzenia dokumentacji, a także monitorowania procesu transportowego.

Na tym kierunku zapoznasz się z planowaniem i prowadzeniem działalności w organizacji oraz prowadzeniem rachunkowości. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

Kształcąc się na kierunku technik budownictwa, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu wykonywania robót, organizacji robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych, a także sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowych.

Wybierając ten kierunek, zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, organizacji i kontrolowania robót betoniarskich oraz sporządzania kosztorysów i przygotowania dokumentacji przetargowej.

Na tym kierunku przyswoisz wiedzę z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników pomiarów, obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych, a także wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

 

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzanie środkami podczas realizacji procesów transportowych oraz organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych to kwalifikacje, które zdobędziesz, wybierając kierunek technik logistyk.

Wiążesz swoją przyszłość z informatyką? Wybierz kierunek technik informatyk. Zapoznasz się z montażem i eksploatacją komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowaniem lokalnych sieci komputerowych i administrowaniem sieciami, a także tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych oraz ich administrowaniem.

Na tej specjalności nauczysz się organizacji i nadzorowania transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów. Poznasz również podstawy prowadzenia dokumentacji, a także monitorowania procesu transportowego.

Na tym kierunku zapoznasz się z planowaniem i prowadzeniem działalności w organizacji oraz prowadzeniem rachunkowości. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej.

Kształcąc się na kierunku technik budownictwa, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu wykonywania robót, organizacji robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych, a także sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowych.

Wybierając ten kierunek, zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich, organizacji i kontrolowania robót betoniarskich oraz sporządzania kosztorysów i przygotowania dokumentacji przetargowej.

Na tym kierunku przyswoisz wiedzę z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników pomiarów, obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych, a także wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.