O Szkole

Informacje

O Szkole

Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci wysokiej klasy specjalistów. Jest to nowoczesna placówka edukacyjna umożliwiająca zdobycie przyszłościowego zawodu oraz kontynuowanie nauki na renomowanych uczelniach wyższych. Absolwenci technikum, dzięki kwalifikacjom zawodowym i nabytym w trakcie nauki umiejętnościom, z łatwością odnajdą się na wymagającym rynku pracy. Wybór Technikum Akademickiego otwiera więc przed młodymi ludźmi wiele możliwości i umożliwia im bezpieczny start w dorosłe życie.

W Technikum Akademickim chcemy rozbudzić w młodych ludziach zainteresowania przedmiotami ścisłymi, a także umożliwić uczniom doskonalenie umiejętności praktycznych oczekiwanych przez pracodawców. Kształcenie zawodowe realizujemy w ścisłej współpracy z naszymi biznesowymi partnerami, którzy aktywnie włączają się w proces edukacyjny. Absolwenci Technikum Akademickiego będą więc doskonale przygotowani do wykonywania zawodu i staną się cenionymi pracownikami, doskonale odnajdującymi się na wymagającym rynku pracy.

Technikum Akademickie jest szkołą bezpłatną posiadającą wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Technikum Akademickie realizuje podstawę programową w zawodach, w których kształci, i jest nadzorowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Nasza Misja

Rozwijając wiedzę i wyobraźnię uczniów, przygotowujemy ich do jak najlepszego zdania egzaminu maturalnego oraz kontynuowania nauki na studiach wyższych, szczególnie technicznych.

Kadra

Współpracujemy z wykładowcami akademickimi, z doświadczonymi nauczycielami oraz egzaminatorami maturalnymi. Opiekunami merytorycznymi kierunków są liderzy z rynku logistyki, transportu, spedycji.

Wartości

Dbamy o kompleksowy rozwój intelektualny i emocjonalny każdego ucznia. Nad tym procesem czuwają psycholog i pedagog szkolny. Nasi podopieczni rozwijają swoje pasje i zainteresowania pod czujnym okiem doradcy zawodowego.