Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Dołącz do grona uczniów Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Oferujemy 5-letnią bezpłatną naukę, kończącą się maturą.

Serdecznie zapraszamy!

 

TERMINARZ REKRUTACJI
rok szkolny 2020/2021

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do Technikum Akademickiego ( poprzez rejestrację on-line)

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum Akademickiego o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.

 

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum Akademickiego

do 12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do Technikum Akademickiego

od 13 do 18 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Technikum Akademickiego

19 sierpnia 2020 r.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
• wniosek o przyjęcie,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
• 3 zdjęcia legitymacyjne o rozmiarach 30x42mm
oraz jeśli dotyczy:
• opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej,
• zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Rekrutacja on-line

 

 

 

Nabór odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji.
Zapraszamy do rejestracji on-line na stronie szkoły.

    ZAPISZ SIĘ    

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.