Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

 

Dołącz do grona uczniów Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Oferujemy 5-letnią bezpłatną naukę, kończącą się maturą. 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI

rok szkolny 2020/2021

 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do Technikum Akademickiego (poprzez rejestrację on-line)

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.
Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum Akademickiego o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum Akademickiego 12 sierpnia 2020 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia do Technikum Akademickiego od 13 do 18 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Technikum Akademickiego 19 sierpnia 2020 r.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
• wniosek o przyjęcie,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
• 3 zdjęcia legitymacyjne o rozmiarach 30x42mm
oraz jeśli dotyczy:
• opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej,
• zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

REGULAMIN REKRUTACJI

Rejestracja ON-LINE

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies. informację na temat cookies.