Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Dołącz do grona uczniów Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Oferujemy 5-letnią bezpłatną naukę, kończącą się maturą.

Serdecznie zapraszamy!

 

TERMINARZ REKRUTACJI
rok szkolny 2022/2023

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do Technikum Akademickiego ( poprzez rejestrację on-line)

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Technikum Akademickiego o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r.

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum Akademickiego

21 lipca 2022 r.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do Technikum Akademickiego

od 22 do 29 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Technikum Akademickiego

1 sierpnia 2022 r.

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

składanie dokumentów

Od 2 do 4 sierpnia 2022 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Technikum Akademickiego

16 sierpnia 2022 r.

ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Technikum Akademickiego

23 sierpnia 2022 r.

 

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
• wniosek o przyjęcie,
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
• 3 zdjęcia legitymacyjne o rozmiarach 30x42mm
oraz jeśli dotyczy:
• opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej,
• zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Rekrutacja on-line