Rekrutacja

Niezbędnik

Rekrutacji

Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu jest placówką publiczną, więc nauka w nim jest bezpłatna. Organem założycielskim Technikum jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Nabór odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji. Decydując się na aplikowanie do naszej szkoły, uczeń może kandydować dodatkowo jeszcze do trzech szkół prowadzonych przez gminę, w której mieszka.

Niezbędne Dokumenty

Tutaj znajduje się wykaz dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

Rekrutacja On-Line

Uczniów zainteresowanych nauką w Technikum Akademickim zapraszamy do rejestracji on-line.