TECHNIK INFORMATYK

SYMBOL CYFROWY ZAWODU USTALONY W KWALIFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

351203

OPIS ZAWODU

Informatyk zajmuje się nowymi technologiami w zakresie gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu. Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się branż, w ramach której powstało wiele specjalizacji, takich jak programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

Technik informatyk to osoba posiadająca umiejętności:

  • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
  • projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
  • tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

PERSPEKTYWY PRACY
Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na rynku pracy. Osoba z tytułem technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w takich miejscach jak: instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmy sprzedające sprzęt komputerowy, firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego, studia graficzne i dźwiękowe oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

ATUTY

  • Wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna.
  • Nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe.
  • Użyteczne programy komputerowe.
  • Możliwość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
  • Rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych.
  • Praktyki w renomowanych firmach z branży IT.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik informatyk

SYMBOLE I NAZWY KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Szkolny plan nauczania - technik informatyk

Szkolny plan nauczania - technik informatyk 2022-2023

Opiekunem merytorycznym kierunku jest Centrum Rozwoju Projektów Informatycznych.

LogoCRPIl

 

Rekrutacja on-line