Aktualności z Technikum Akademickiego we Wrocławiu

Rekrutacja 2024/2025 trwa!

 

 

Rekrutacja do Technikum Akademickiego przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu wciąż trwa. Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół podstawowych do składania wniosków o przyjęcie do szkoły. Wnioski można składać osobiście lub korzystając z rekrutacji on-line.

 

Aby złożyć wniosek on-line:

 

  • wejdź na www.technikum.wroclaw.pl/rekrutacja-on-line;
  • wydrukuj wniosek, wypełnij go i przekaż do podpisu rodzicom/opiekunom prawnym;
  • zeskanuj wniosek lub zrób jego zdjęcie i załącz do formularza on-line;
  • po zakończeniu roku szkolnego dostarcz kopię lub skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię lub skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Szczegółowe informacje, takie jak wymagane dokumenty, harmonogram rekrutacji czy regulamin, znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.

 

 123