FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy nauka w Technikum Akademickim jest płatna?
Nauka w Technikum Akademickim przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest bezpłatna.

Jak dojechać do Technikum Akademickiego?
Bezpośrednio pod szkołę podjeżdżają autobusy linii A, 119 i 116, niedaleko jest też stacja PKP Wrocław Sołtysowice.

Kiedy mogę składać dokumenty do Technikum Akademickiego?
Tutaj znajdują się szczegółowe informacje nt. rekrutacji.

Czy po Technikum Akademickim mogę iść na studia?
Tak, na zakończenie nauki w Technikum masz możliwość podejścia do egzaminu maturalnego i wzięcia udziału w rekrutacji na studia wyższe.

Czego nauczę się w Technikum Akademickim?
W czasie nauki w Technikum zdobędziesz zarówno wiedzę ogólną, jak i tę związaną z zawodem. Na każdym kierunku prowadzone będą zajęcia teoretyczne i praktyczne, odbędziesz również 5 tygodni praktyk.

Ile trzeba mieć punktów z egzaminu ósmoklasisty, aby zostać przyjętym do Technikum Akademickiego?
Technikum nie ma ustalonego progu punktowego, od którego przyjmowani są uczniowie. W przypadku liczby kandydatów większej niż przewidziana liczba miejsc Technikum zastrzega sobie jednak prawo do przyjęcia osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu ósmoklasisty.

Czy Technikum Akademickie posiada internat lub bursę dla uczniów spoza Wrocławia?
Technikum nie posiada własnej bursy ani internatu. Jednak jeśli uczeń zgłosi takie zapotrzebowanie, to szkoła pomoże w znalezieniu i uzyskaniu miejsca w placówkach zlokalizowanych na terenie Wrocławia.

Jaki będzie podział między zajęciami ogólnymi a kierunkowymi?
W Technikum 50% godzin dydaktycznych to zajęcia kierunkowe, związane z kształceniem zawodowym.

Czy będę musiał/a sam znaleźć sobie praktyki?
Technikum Akademickie zapewni uczniom praktyki w firmach, z którymi współpracuje.

Dlaczego powinienem/powinnam wybrać Technikum Akademickie a nie inne?
Ucząc się w naszej szkole, będziesz korzystać z profesjonalnej bazy dydaktycznej (nowoczesnych sal lekcyjnych i laboratoriów naukowych) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Możesz też liczyć na opiekę wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-wychowawczej, a przez 5 lat nauki nabędziesz umiejętności przekazywane przez praktyków z bogatym doświadczeniem w branży. Na uczniów naszego Technikum czekają też liczne koła zainteresowań, letnie obozy naukowe i wymiany międzynarodowe.

Co jeśli nie zdam egzaminu zawodowego?
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe można przystąpić kilka razy. Jeśli natomiast uczeń go nie zaliczy, otrzymuje świadectwo ukończenia Technikum, jednak bez określonego zawodu. Posiadając świadectwo ukończenia Technikum, nawet jeśli nie zdało się egzaminu zawodowego, można – po zdaniu matury – wziąć udział w rekrutacji na studia wyższe.

Czy na wszystkich kierunkach są praktyki?
Tak. Każdy kierunek ma obowiązkowe 5 tygodni praktyk.

Gdzie mogę złożyć wniosek o przyjęcie do Technikum Akademickiego?
Wniosek o przyjęcie do Technikum Akademickiego można złożyć on-line lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły przy ul. Sołtysowickiej 19B, pokój nr 5.

Czy muszę robić badania przed rozpoczęciem nauki w Technikum?
Tak. Jeśli Technikum jest szkołą pierwszego wyboru, w momencie składania dokumentów kandydat otrzymuje od szkoły skierowanie na badania. W przypadku kiedy Technikum jest szkołą drugiego lub kolejnego wyboru, uczeń otrzymuje skierowanie dopiero gdy Technikum przyjmie jego dokumenty. Badania są bezpłatne.

Jakich języków obcych będę się uczyć w Technikum Akademickim?
W Technikum Akademickim odbywać się będą zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego.

Czy można wybrać więcej niż jeden kierunek?
Tak, można wybrać kierunek rezerwowy. Należy go zaznaczyć w formularzu rekrutacyjnym.

Co to znaczy, że rejestracja do Technikum Akademickiego odbywa się poza systemem miejskim? Skąd inna szkoła będzie wiedziała, że ma przesłać moje dokumenty do Technikum Akademickiego?
Technikum Akademickie jest szkołą niepubliczną, dlatego nabór do niej odbywa się poza miejskim systemem rekrutacji. Uczniów, którzy chcą aplikować do naszego Technikum, prosimy więc o wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie szkoły. Nawet jeśli nie jesteśmy dla ucznia szkołą pierwszego wyboru, prosimy również o przyniesienie do nas kopii dokumentów potrzebnych do rekrutacji.

Które przedmioty są dodatkowo punktowane przy naborze?
Technikum nie ma ustalonych dodatkowo punktowanych przedmiotów. Jedynie w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa niż przewidziana liczba miejsc Technikum, zastrzegamy sobie prawo do przyznania kandydatowi dodatkowych punktów rekrutacyjnych za oceny z matematyki, geografii i informatyki.

Ile będzie godzin w-fu?
W Technikum są to 3 godziny wychowania fizycznego tygodniowo.

Czy można przyjść i zwiedzić szkołę?
Tak. Serdecznie zapraszamy.